MFA Project 2021
Through the Grid

I mitt konstnärliga arbete är processen i fokus. Jag vill utmanas och överraskas, lyssna på materialet och låta det som sker ske. Ett projekt påbörjas med formulerandet av enkla instruktioner, ramar att jobba inom. ”ACTION - LISTEN - REPEAT” skrev jag i skissboken under mitt masterarbete. Måleri och tryck möter stickning, broderi och lera. Jag vill undvika att ha en färdig bild, ett slutmål, för min inre blick.

Jag är intresserad av hur ökad kommunikation via bilder påverkar tvådimensionellt och tredimensionellt skapande. Genom textilens föränderliga egenskaper finns en möjlighet att utmana och utforska den statiska bilden. En stickning kan dras upp, ett tyg skrynklas ihop. En textil kan vi betrakta med hela vår kropp, vi vet hur den känns mot vår hud. Mitt masterprojekt, Through the Grid, presenterades genom en serie textila målningar som alla relaterar till frågor rörande bildkonstruktion, ramar och föränderlighet.


All photos by Amanda Nordqvist