Selected Work             Collaborations           About              Contact 


amandine josephine

collaboration with Josefin Gäfvert  2020-2021

Vad händer i mötet mellan väv och måleri? När en väv visar sig vara en kanvas, och ett måleri rivs ner till trasor? Samarbetet, “amandine josephine”, påbörjades hösten 2020 när vi under vår masterutbildning på Konstfack hittade ett gemensamt intresse i relationen mellan måleri, färg, textil och materialitet. Ett pågående utbyte där vi ger varandra gåvor, som sedan med omsorg och brutalitet förstörs och omvandlas till nya gemensamma verk. Vi utforskar den starka attraktionskraften mellan textil och måleri, kopplingar och söndringar dem emellan. En önskan att utnyttja varandras egenskaper, att hamna i situationer som kräver en medskapare för att uppstå. En frigörelse från att vara ett geni? En förhöjd kärlek till en annan människas skapande.  

Joesfin Gäfvert’s website: https://josefingafvert.com/
amandine josephine 2020